Allmän instruktion

Alla med luftrörsbesvär såsom hosta, snuva, halsont ska vara hemma, detta gäller både barn och vuxna. Friska barn är välkomna ordinarie tid även om de har föräldrar eller syskon med luftrörssymtom.

En frisk vårdnadshavare i taget kan få lov att komma in i hallen för att hämta sitt barn.

Munskydd finns men är valfritt att använda.

Vårdnadshavare ska fortsättningsvis förutsätta att deras barn är utomhus efter 15.00 och kan då få besked av pedagogen utomhus att de ska hämta sitt barn inne om så inte är fallet.

Vid konstaterad Covid-19 rådgör vi med sjukvården gällande närvaro för övriga familjemedlemmar.

Bekräftade fall av Covid-19 i familjen ska anmälas till rektor.

Daglig rutin

Daglig frånvaro/närvaroanmälan av barn ska ske så tidigt som möjligt via sms.

Vid personals frånvaro gäller existerande rutin för frånvaro

Uppdatering

Vi uppdaterar ny information via Instagram och mail samt hänvisar till jonkoping.se och folkhälsomyndigheten.

Huvudman tillsammans med styrelse bestämmer om stängning av verksamheten.