Avgifter 2020

Igelkottens förskola tillämpar samma taxa som de kommunala förskolorna i Jönköping. Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att avgiften för ett barn inte får överstiga en viss summa per månad.

Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
T.o.m 15 timmar 2% 1% 0,6%
Mer än 15 timmar 3% 2% 1%
Högsta avgift/månad 1425 kr 950 kr 475 kr

Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
Allmän förskola (15 timmar) Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Mer än 15 timmar 2% 1% 0,6%
Högsta avgift/månad 890 kr 594 kr 297 kr

Avgiften baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Med inkomst avses lön och andra skattepliktiga inkomster exempelvis föräldrapenning, traktamente, vårdbidrag före skatt. I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. För barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre betalar du avgift enligt en lägre nivå.

Kostnadsfri allmän förskola för barn till arbetssökande eller föräldralediga erbjuds from 1 augusti det året barnet fyller 3. Igelkotten erbjuder 20 timmars vistelsetid (istället för kommunens 15 timmar). Vi erbjuder allmän förskola mån-tors 8.30–13.30 eller mån-tors 9.00–14.00. Barn som går allmän förskola är lediga under skolloven (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov)

Betalning

Avgiften är en abonnemangsavgift och ska betalas 12 månader per år oavsett om platsen nyttjas eller inte. Inbetalning sker till Igelkottens bankgiro 5386-4229. Märk betalningen med barnets namn samt vilken månad som betalningen ska gälla för. Avgiften ska betalas i förskott senast sista vardagen månaden innan.

Uppsägning av plats sker skriftligt via blankett som fås av förskolechef. Uppsägningstiden är två månader.

Medlemsavgift

Eftersom Igelkotten är en ekonomisk förening blir nya föräldrar medlemmar. Det kostar 50 kronor per förälder. Vi har även en inskrivningsavgift på 300 kronor per barn. Dessa avgifter är ett engångsbelopp och betalas i samband med att placeringsavtalet är underskrivet.